Co stanowi klucz do sukcesu w branży IT?

Branża informatyczna nadal rozwija się na rynku pracy coraz prężniej, pojawia się popyt na usługi informatyczne, przybywa specjalistów z tej dziedziny, stosowane są coraz nowsze rozwiązania, pęd technologiczny brnie do przodu nawet mimo zawirowań ekonomicznych na świecie, rosną także płace osób zatrudnionych w branży IT. Praca informatyka stanowi więc korzystne rozwiązanie dla wielu osób, jednak jak pokazuje doświadczenie, nie każdy ma szansę sprawdzić się i utrzymać na rynku. Wysoka konkurencyjność sprawia, ze duży nacisk kładzie się na kilka czynników, z których każdy musi być na wysokim poziomie.
Najistotniejsza jest oczywiście specjalistyczna wiedza, najlepiej, jeśli jest ona poparta udokumentowanym doświadczeniem zawodowym. Konieczna jest znajomość systemów operacyjnych, programów oraz różnego rodzaju języków programowania.
Poza wiedzą i doświadczeniem konieczna jest także znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne wykonywanie powierzonych zadań. Często w tym celu wymagana jest biegła znajomość języka w zakresie odnoszącym się do określonej specjalizacji.
W końcu istotne są także tak zwane kompetencje miękkie, czyli umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, wysokie umiejętności interpersonalne czy zdolność analitycznego myślenia.
Jako słowo podsumowania niezwykle ważne jest również zainteresowanie informatyką, traktowanie jej jako swojej pasji oraz zaangażowanie i gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.
Jak zawsze na koniec polecę swoją osobę która spełnia wszystkie powyższe założenia.

Dodaj komentarz