Inwestycja pieniędzy – w co najlepiej?

Lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne czy giełda to chyba najpopularniejsza forma inwestycji gotówki przez osoby prywatne. Reklamy telewizyjne w sposób skuteczny przekonują odbiorców, że warto, aby pieniądze zarabiały, a nie leżały na kocie. W zależności od banku zysk z lokaty może sięgnąć nawet 5% w skali roku. Oczywiście 5% jest to kwota, która nie do końca jest tym, co dostanie się po zakończeniu lokaty. Lokaty są przeważnie zakładane na odrębnych kontach bankowych, za które należy płacić prowizję. Od zysku należy zapłacić podatek oraz odjąć inflację. W finale nie ma żadnego syku, ponieważ inflacja co roku zmniejsza wartość pieniądza o 1,5%. Regulamin lokat bankowych zawsze jest długi i zawiły. Coś zależy zawsze od czegoś i nic nigdy nie wynika z prostego zapisu, a z kolejnych podpunktów. Sposobów inwestowania pieniędzy jest naprawdę dużo, ale większość z nich wymaga wiedzy i doświadczenia. W przeciwnym wypadku można wszystko stracić. Inwestując w fundusze inwestycyjne, można zarobić naprawdę wiele, ale i sporo stracić. Niektóre fundusze oferują nawet 15% w skali roku, ale oczywiście informują, że można wszystko stracić. Im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko utraty wszystkiego. Obok takiej oferty jest trudno przejść obojętnie. Przykładem może być znana firma Amber Gold, które oferowała lokaty w złoto na wysoki procent. Klienci mimo informacji o możliwości utraty kapitału decydowali się na inwestycje. W tym przypadku ryzyko nie przyniosło zakładanego efektu w postaci zysku, a doprowadziło do dużych strat. Z prawnego punktu widzenia oferty takie są zgodne z prawem, ponieważ klienci podpisując regulamin, mieli świadomość, na czym polega inwestycja. Kolejnym miejsce, które może przynieść spory syki, jest giełda papierów wartościowych. Inwestując pieniądze, można sporo zarobić, ale i sporo stracić. Jeśli kupi się akcje, które stracą na wartości kilkanaście procent, to ponosi się dużą stratę. Inwestując w giełdę czy fundusze inwestycyjne należy posiadać naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie w tego typu działaniach, aby nie stracić pieniędzy. Inwestowanie pieniędzy powinno być przemyślane i w pełni świadome. Jeśli nie zauważa się ryzyka, a tylko korzyści to w razie porażki można poczuć się oszukanym. Jest to dość powszechne zjawisko wśród osób niemających wiedzy na temat inwestycji i inwestowania pieniędzy. Osoby takie inwestują pieniądze w coś, co niesie za sobą wysokie ryzyko i narzekają, że w finale wszystko tracą. Biegają po prokuratorach i sądach, aby odzyskać pieniądze, które stracili zgodnie z zapisami w umowie. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy czy to z siecią komórkową, czy z bankiem, należy podpisać oświadczenie, że klient zapoznał się z treścią umowy oraz regulaminem i go akceptuje. Myślenie, że inwestowanie pieniędzy przynosi tylko zyski, czasami doprowadza do katastrofy. Przy inwestowaniu należy mieć mocne nerwy i zawsze spodziewać się każdej opcji. Tylko wtedy inwestycja jest świadoma i bezpieczna dla człowieka. Ryzyko to coś, co jest wpisane w życie każdego człowieka. Dlatego zawsze przed podpisaniem umowy z kimkolwiek należy się skonsultować z kilkoma osobami, które wyrażą swoją opinię.

Dodaj komentarz