Jak egzekwować swoje prawa?

Każdego człowiek spotyka w życiu sytuacja, w której należy zawalczyć o swoje prawa. Zbyt niska ocena w szkole, niesłuszne zwolnienie z pracy, niesłuszna decyzja urzędnika czy spór z sąsiadem, którego nie można rozwiązać polubownie składnia ludzi do walki o sprawiedliwość. Tego typu spraw na terenie całego kraju odbywa się setki. Dlatego, zanim spór zostanie rozpatrzony przez sąd, mija sporo czasu. Czekanie na rozstrzygnięcie sprawy to najgorszy czas, który sprawia, że człowiek zaczyna za dużo myśleć i zaczyna rozważać najgorsze scenariusze, zamiast spokojnie poczekać. Życie w niepewności jest większą uciążliwością dla organizmu człowieka niż sam proces. Prawo jest swoistym regulaminem, który wskazuje czego, nie można robić, a co jest dozwolone. Jakie czyny są zabronione i co za nie grozi. Oczywiście jest to tylko teoria, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W większości przypadków prawo nie ma takiego zastosowania, jak zostało zapisane w kodeksach. Praktycznie żaden sąd nie wyznacza kar w wysokości, w jakiej widnieje to kodeksach. Dlatego coraz więcej osób czuje, że sprawiedliwość jest tylko w teorii. Podczas ogłaszania wyroków sądy starają się barć pod uwagę jak najwięcej okoliczności łagodzących, aby dawać każdemu człowiekowi szansę na powrót do normalnego życia. Sądy nigdy nie kierują się emocjami, a dobrem człowieka, który popełnia błędy. W przypadku kiedy zły czyn ze strony osób trzecich dotyka człowieka, to naturalną reakcją jest chęć wymierzenia sprawcy najwyższej możliwej kary. Emocje, które czasami są złym doradcą, doprowadzają do niepokoju wewnętrznego. Oczywiście trudno jest się ich wyzbyć i zapomnieć o wszystkim, ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem. Systemy sprawiedliwości, jakie obowiązują w różnych krajach, nie są idealne. Nigdzie nie ma możliwości wyegzekwowania prawa w kilka dni. Aby wyegzekwować swoje prawa, trzeba zachować odpowiednie procedury. Wszystko musi być zgłoszone zgodnie z prawem i z zachowaniem obowiązującego prawa. Aby skutecznie egzekwować prawa, należy korzystać z usług prawników oraz radców prawnych, którzy fachowo ocenią szansę na ewentualną wygraną lub przegraną i skalkulują koszty. Podejmowanie działań procesowych na własną rękę bez rozmowy z osobami, które na co dzień się tym zajmują, może być bardzo kosztowne i męczące. Prawo jest zawiłe i jeden paragraf wynika z innego. Źle napisany wniosek może zakończyć się jego odrzuceniem i poniesieniem zbędnych kosztów. W walce o swoje prawa należy pamiętać o rozsądku, który powinien być na pierwszy miejscu. Czasami wystarczy się z kimś dogadać niż iść do sądu i mieć spokój. Walka na przysłowiowe noże zawsze kończy się źle i przynosi negatywne skutki obu stronom konfliktu. Egzekwowanie swoich praw to przywilej każdego człowieka, z którego należy korzystać, wtedy kiedy jest taka konieczność, a nie wtedy kiedy poczujemy się urażenia, a waga czynu jest znikoma.

Dodaj komentarz