Kultura a sztuka

Czym jest kultura, a czym jest sztuka? Dlaczego są tak różnorodne i jak wpływają na nasze życie? Tego rodzaju pytania nie pojawiają się zbyt często, ale warto znać na nie odpowiedzi, aby być bardziej świadomym uczestnikiem tego świata, gdzie zarówno kultura, jak i sztuka są jednymi z elementów otoczenia, w którym żyjemy.

 

Czym jest kultura?

Kultura to zasadniczo termin dość wieloznaczny, który jest także na wiele sposobów interpretowany. Zazwyczaj mowa w tym kontekście o ogóle wytworów człowieka – nie tylko tych materialnych, ale również niematerialnych, na przykład symbolicznych czy duchowych, przykładowo są to wzory zachowania oraz myślenia. Także można spotkać się z definicją kultury jako całokształtu materialnego i duchowego dobytku społeczeństwa. Zwykle kultura jest także łączona z istnieniem cywilizacji.

 

Kultura jest jednym z głównych atrybutów człowieka, ale też nie we wszystkich społeczeństwach jest ona jednolita. Różni się na poszczególnych obszarach geograficznych oraz dla różnych okresów historycznych – to właśnie powoduje, że kultura człowieka jest tak fascynująca.

 

A czym sztuka?

Sztuką z kolei określa się przede wszystkim jedną z części dorobku kulturowego człowieka. Sztuka to różnego rodzaju utwory, także dzieła artystyczne. Oczywiście, badacze również nie są zgodni co do tego, czym dokładnie jest sztuka – co mieści się w jej definicji, a co nie. Sztuka narodziła się razem z cywilizacją człowieka i wskazuje się, że jej pierwotna funkcja związana była z obrzędami magicznymi.

 

Co ważne, w nowożytnych koncepcjach sztuka coraz rzadziej łączona jest z estetyką – widać to między innymi w naturalizmie i ekspresjonizmie oraz innych awangardowych nurtach w sztuce, które odrzuciły jej klasyczne pojmowanie łączone przede wszystkim z dążeniem do piękna. To powoduje, że wiele osób nie rozumie czy nie uznaje sztuki nowoczesnej jako sztuki, ponieważ odstaje ona od tego, co wielu z nas uznaje za piękne.

Dodaj komentarz