Zarządzanie Częściami Zamiennymi

Warto jest posiadać umiejętność analizy i oceny krytyczności każdej części zamiennej, które znajdują się w magazynie. Tego właśnie nauczy szkolenie wymienione w tytule. Uczestnik pozna metodologie strategii zarządzania częściami, np. MRO, analizę ABC, ale też np. narzędzi sterujących Kanban oraz z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych. To jeden z najważniejszych modułów programu TPM, a to ze względu na fakt, iż jego obszar zawiera prawie każdy element zainteresowań i pracy Obsługi Technicznej.

Kiedy już potrafi się doskonale i dokładnie zarządzać częściami zamiennymi, o wiele prościej jest panować nad kosztami UR. Zwiększa się też efektywność pracy Techników UR, a planowanie i harmonogramowanie działań UR staje się skuteczniejsze. Podobnie jak MTTR itd.

Celem szkolenia jest poznanie metod analizy części zamiennych, ale też obliczania stanów minimalnych oraz maksymalnych tych części. Uczestnik dowie się, czym jest metodologia Kanban i jak ją zastosować w praktyce, a także będzie potrafił wydłużyć czas użycia czasu żywotności części zamiennych. Pozna też metodologie inne, np., MRO albo też analizę ABC.

Program szkolenia obejmuje bardzo ciekawe tematy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnik pozna więc definicje zapasów i omówi poszczególne metodologie. Będzie wiedział, jakimi metodami zbierać dane odnośnie części zamiennych. Obliczy poziom bezpieczeństwa maksymalnego. Ambitnym zadaniem jest określenie Punktu Ponownego Zamówienia, czyli ROP, a także zdobędzie umiejętność określenia Ekonomicznej Partii Zamawiania. Nie zabraknie obliczeń, potrzebnych przy zebraniu danych i ich analizie. Określenie poziomu zapasów będzie się odbywało za pomocą wzorców.

Chyba najtrudniejsze jest dobre rozplanowanie materiałów w magazynie części zamiennych. Nie ma obaw, i tego nauczy się Uczestnik szkolenia. Będzie też umiał wprowadzić magazyny podręczne i skorzysta z magazynów konsygnacyjnych. Dowie się, czym są miejsca kitowania.

Najciekawszym elementem szkolenia będzie ukazania wizualizacji magazynu części zamiennych.

Dodaj komentarz