Zarządzanie niezawodnością – jak zacząć?

Realizowanie nowoczesnych przedsięwzięć w zakresie zarządzania niezawodnością jest szczególnie istotne dla pozyskania optymalnej efektywności oraz mniejszych kosztów prowadzenia działalności. Włączenie stałej kontroli oraz metod wpływających na zarządzanie niezawodnością jest w związku z tym, podstawową operacją. Jeśli wszelkie czynności w zakresie operacyjnym pozostaną ze sobą należycie powiązane, wtedy możliwe jest otrzymanie spójnej całości, która oddziałuje na niezawodność, tak aby wszystkie operacje były zrealizowane terminowo i prawidłowo.
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu niezawodności operacji, prowadzonych w firmie, jest fundamentalną operacją. Właśnie z tej przyczyny zarządzanie niezawodnością jest idealną inwestycją. Prawidłowe utrzymanie ruchu jest jedną z podstawowych czynności, z którą związane są operacje zarządzania niezawodnością. Jeżeli zaplecze zostało dobrze zbudowane oraz działa prawidłowo, także dzięki zdolności i wiedzy pracowników, wówczas niezawodność używanego zaplecza, będzie utrzymana na wysokim poziomie i będzie zapewniała profity.
Poprawne zarządzanie niezawodnością ma za cel, w głównej mierze, obniżenie liczby dysfunkcji i przestojów, tak aby praca cały czas następowała zgodnie z ustanowionym planem. W literaturze formułuje się niezawodność jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zjawiska w danych warunkach oraz w danym czasie. Jeżeli ustalony produkt będzie odpowiednio funkcjonował i realizował stawiane mu wówczas wymagania, wtedy można wyróżnić go jako niezawodny. Dlatego prowadzenie działań związanych z zarządzaniem i niezawodnością ma na celu zagwarantowanie gotowości produktu. Ponadto, decydujące są niskie koszty procesów i wysoka konkurencyjność tego produktu.
Zależnie od branży, zarządzanie niezawodnością odbywa się na różnorakie sposoby. Niezawodność, jest w wyniku tego definiowana inaczej w zależności do tego, w jakim zakładzie pracy i podczas jakich czynności, ma ona wystąpić. Szczególnie, celem zarządzania niezawodnością, jest osiągnięcie całkowitej gotowości zaplecza, a dodatkowo użytkowanie go w niskich cenach. Dodatkowo kluczowe jest przeciwdziałanie uszkodzeniom i redukowanie ryzyka połączonego z utratą zdolności do realizacji wskazanych zadań przez przedmiot. W takim razie wdrożenie narzędzi do zarządzania niezawodnością jest zależne od założonych celów.
O tym, czy zarządzanie niezawodnością jest prowadzone w firmie efektywnie, decyduje wiele czynników. W szczególności nieodzowne jest subiektywne dostosowanie metod w obszarze zarządzania niezawodnością, ponieważ w każdej firmie jest ona trochę inaczej widziana i skutkiem tego, wymaga innych podejść. Wykorzystuje się przeróżne narzędzia, w tym specyficzne programy komputerowe, które zezwalają na jeszcze bardziej wydajne testowanie danych i przygotowywanie maksymalnych planów profilaktyki dla poszczególnych środków produkcji, tak aby funkcjonowały one niezawodnie.
Zwrócona ku niezawodności obsługa, zapewnia mnogość profitów w zakładach produkcyjnych. Tym samym optymalne zarządzanie niezawodnością jest podstawą niezbędną i jeżeli będzie ona poprawnie opracowana i zaimplementowana, wówczas korzyści dostrzegalne są w wielu sferach. W zarządzaniu niezawodnością, w głównej mierze, liczy się zdobycie najefektywniejszych rozwiązań w minimalizacji kosztów utrzymania ruchu, gwarancja pełnej przystępności środków produkcji, obniżenie liczby dysfunkcji i pauz oraz zaniżeniu powiązanych z nimi następstw, które obniżają zyski fabryki.
Wprowadzenie nowych programów profilaktycznych w firmach produkcyjnych pozwala na skuteczne obniżenie kosztów realizacji działalności. Zmniejszanie strat wypadkowych z marnotrawstwa, może oddać rzeczywiście kapitalne wyniki. Wobec tego wprowadza się także zarządzanie niezawodnością, którego głównym zamiarem jest zachowanie niezawodności stosowanych sprzętów oraz narzędzi, gdyż jeżeli działają one adekwatnie, wtedy zmniejsza się koszty ich eksploatacji i renowacji. Także dzięki odpowiedniemu zarządzaniu niezawodnością można do granic możliwości wykorzystywać ich potencjał.
O prawidłowym zarządzaniu niezawodnością świadczą otrzymane przez firmę dokumenty normalizacyjne. To właśnie one są poświadczeniem, że w poszczególnym zakładzie, zarządzanie niezawodnością, zostało maksymalnie zaprojektowane i zastosowane. Szczególnie w dokumentach, w tym NATO, o niezawodności mówi się w większości wypadków jak o nieuszkadzalności, a także o gotowości wyrobu oraz zagwarantowaniu poprawnych do jego używania środków obsługi. Pośród dokumentów wyróżniają się w szczególności AQAP 2110, PN-ISO 9000-4 /PN-IEC 300-1 czy PN – EN 60300-1:2005.
Nie tylko brak uszkodzeń rozstrzyga o niezawodności przyrządu stosowanego w firmie, ale także istotną sprawą w zarządzaniu niezawodnością jest gotowość. Oznacza ona zdolność konkretnego obiektu do spełnienia powołanych wymagań w wyznaczonym czasie i warunkach. Dlatego poprawne zarządzanie niezawodnością musi występować w taki sposób, aby obiekt znajdował się bezustannie w stanie gotowości, jeżeli mają być prowadzone prace związane z jego eksploatowaniem. W przeciwstawnym wypadku pojawia się ryzyko przestojów i równolegle zmniejsza się produktywność prac.
Sprzęt nie będzie działał prawidłowo, jeżeli nie będą dostępne wszystkie podstawowe środki do jego obsługi. Wskutek tego zarządzanie niezawodnością musi też uwzględniać ich każdorazową dostępność. Różne sprzęty stosowane w firmach, zależnie od swojej funkcji, mają odrębne wymagania, dlatego zleceniem osoby zarządzającej niezawodnością jest ciągłe monitorowanie, czy są one aktualnie funkcjonalne, a także korygowanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem. Bez dostępu do poszczególnych środków obsługi, przyrząd nie będzie mógł realizować planowanych czynności.
Zatrudnienie specjalisty w dyscyplinie zarządzania niezawodnością lub przeszkolenie swoich pracowników w tym zakresie to zawsze korzystna inwestycja dla firmy. Prawidłowo prowadzone zarządzanie niezawodnością przynosi wiele zysków i w ten sposób wpływa na mniejsze koszty pracy, tudzież na jej większą wydajność. Powiększa jednocześnie konkurencyjność produktów w swojej branży. Skutkiem tego przez cały okres użytkowania przedmiotów, na przykład, maszyn, będą one podtrzymywały konieczną niezawodność. Dla firm, które zajmują się produkcją, to jedna z kluczowych kwestii.
W skład niezawodności, w zarządzaniu jakością, wchodzi rzeczywiście multum różnorakich elementów, które tworzą kompleksowe systemy. O niezawodności rozstrzyga poprawny program i jakość obiektu, stosowne użycie i pielęgnacja, przystępność części zamiennych, a także czynniki ludzkie. Dlatego zarządzanie niezawodnością musi nieprzerwanie brać pod uwagę wiele różnorakich zmiennych, tak aby zrozumieć, w jakich obszarach mogą znaleźć się problemy związane z zachowaniem niezawodności. O zarządzaniu niezawodnością rozsądza w takim przypadku dużo wyznaczników, które wpływają na to niebezpieczeństwo.
Poprawne zarządzanie niezawodnością jest kluczowe z punktu widzenia utrzymania ruchu, dlatego jest ono w podobny sposób niezbędne w firmach zajmujących się produkcją lub realizacją usług. Ażeby zachować niezawodność na pożądanym poziomie, stosuje się rozmaite narzędzia, które pozwalają na zarządzanie niezawodnością jeszcze bardziej efektywnie. To zarówno zaawansowane systemy komputerowe, jak i szkolenia pracowników czy testy i analizy maszyn i układów technicznych. Gdy wszelkie są poprawnie realizowane, niezawodność jest także na najlepszym poziomie.
Prawidłowo działające urządzenia są rezultatem odpowiednio prowadzonych operacji zarządzania niezawodnością i generalnie utrzymania ruchu. FMEA, mianowicie analiza przyczyn i skutków uszkodzeń, jest podstawowym elementem analizy systemowej skierowanej na niezawodność. Nieodzowne jest zidentyfikowanie przyczyn uszkodzeń przyrządów, a także nieprawidłowości, które mogą podnosić niebezpieczeństwo. Bez tych elementów zarządzanie niezawodnością nie jest w pełni efektywne, wskutek tego jest to krok, który nie może być pominięty w czasie analiz oraz prac.
Kursy zarządzania niezawodnością zawsze przynoszą sporo korzyści dla biznesu. Jeśli celem jest prowadzenie działań jeszcze bardziej dynamicznych, terminowych i ekonomicznych, wtedy zarządzanie niezawodnością pozwoli na wypracowanie pasujących taktyk i systemów, które będą na nie skutecznie oddziaływały. Aktualnie szkolenia w tym obszarze prowadzone są w wielu różnych firmach na terenie całego kraju. Są to głównie szkolenia otwarte, innymi słowy oddane dla każdej osoby, która chciałaby rozbudować swoje kompetencje w przedstawianym temacie.

Dodaj komentarz